Bine ați venit!
  Categorii

  0

   Campania ,,Cadou surpriza''

   Dată: 2023-01-06


   Campania ,,Cadou surpriza''

   Produsele marcate  cu contin cadou surpriza

   Produsele marcate fac parte din Campania ,,Cadou surpriza'' 

   Mecanism:

   Pentru a descoperi cadoul surpriza, trebuie sa adaugi produsul marcat   in COS.

   REGULAMENT CAMPANIE 


   ,,Cadou surpriza'' 


   Prezentul regulament are scopul de a informa clienții de pe platforma www.magazinruris.ro cu privire la desfășurarea campaniei ,,Cadou surpriza'' inițiată de SC EXPOGET SRL și cuprinde o serie de reguli ce trebuie respectate pe perioada desfășurării acesteia de către participanți.

   CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

   1.1 Organizatorul Campaniei ,,Cadou surpriza'' (denumită în continuare “Campania”) este SC EXPOGET SRL(denumit în continuare “Organizator” sau www.magazinruris.ro) cu Sediul: Carcea, Str. Plaiului, nr.13, Judetul: DOLJ, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J16/2066/2011, cod unic de înregistrare fiscală RO 29397929 (în continuare “www.magazinruris.ro” sau “noi“)

   CAPITOLUL 2. DURATA ŞI ÎNCETAREA CAMPANIEI

   2.1. Campania se desfășoară lunar /2023.
   2.2. Campania va putea fi întreruptă ori va putea înceta doar în caz de forţă majoră sau caz fortuit, aşa cum sunt acestea definite de lege și/sau printr-o decizie a Organizatorului Campaniei.

   CAPITOLUL 3. DREPTUL DE PARTICIPARE. CONDIŢII DE PARTICIPARE

   3.1. La Campanie poate participa orice Client www.magazinruris.ro, 

   CAPITOLUL 4. MECANISMUL CAMPANIEI

   4.1. Clienţii pot participa la prezenta Campanie pe website-ul www.magazinruris.ro în perioada mentionata mai sus, 

   Participanții sunt direct responsabili de corectitudinea adresei de e-mail furnizată la crearea contului www.magazinruris.ro 

   CAPITOLUL 5. REGULAMENTUL CAMPANIEI

   5.1. Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant, pe website-ul www.magazinruris.ro,

   CAPITOLUL 6. FORŢA MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT

   6.1. În orice situaţie de forţă majoră sau caz fortuit care împiedică sau întârzie, total sau parţial, executarea şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această indeplinire va fi impiedicată.

   CAPITOLUL 7. ÎNTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA CAMPANIEI

   7.1. Prezenta Campanie poate fi întreruptă, modificată, suspendată sau poate înceta în orice moment în cazul în care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul îsi rezervă dreptul de a modifica datele şi durata Campaniei şi va face public acest lucru. Orice acțiune dintre cele enumerate anterior va fi adusă la cunoştinţa publicului prin publicarea pe website-ul www.magazinruris.ro. 

   CAPITOLUL 8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

   8.1. Prin participarea la Campanie, Participanții sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate în scopul organizării și desfaşurării Campaniei, pe durata strict necesară derulării acesteia. Participantul în calitate de persoană vizată are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergere, dreptul la restricţionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta şi dreptul de a se adresa cu o plângere Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal. 

   Datele prelucrate pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată şi autorităţilor abilitate prin lege să le primească. 

   Pentru orice informaţii sau solicitări de exercitare a drepturilor dumneavoastră referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, Organizatorul poate fi contactat prin: 

   · Transmiterea unui e-mail la adresa: vanzari@magazinruris.ro sau 

   · Transmiterea solicitării prin curier / poștă, la adresa Sediul: Carcea, Str. Plaiului, nr.13, Judetul: DOLJ în atenţia Responsabilului cu protecţia datelor.

   CAPITOLUL 9. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI. LITIGII

   9.1. Organizatorul este responsabil să comunice condițiile de desfășurare și să respecte prevederile Regulamentului fără a suporta costuri determinate de acțiunile ulterioare ale Participanților. 

   9.2. Prin participarea la această Campanie, Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condiţiilor prezentului Regulament, 

   9.3. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti din Craiova. 

   CAPITOLUL 10. ALTE REGLEMENTĂRI 

   10.1. În caz de tentativă sau fraudă a website-ului www.magazinruris.ro, abuz sau orice acte îndreptate împotriva şi la adresa Organizatorului, acesta îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei şi tragerea la răspundere în condiţiile legii a celor vinovaţi, inclusiv, dar fără a se limita la excluderea Participantilor din Campanie. 

   www.magazinruris.ro

   Cele mai vândute produse

   Produse noi

   Soluţia de comerţ electronic Seliton